Üdvözlöm a weboldalamon!

sa Hajdúböszörményben születtem, 1952-ben, sokgyermekes családban. Elődeim kutatásokkal igazolva is - a nyolcadik ősömig felmenően - a város szülöttei voltak, itt éltek és dolgoztak, itt is vannak eltemetve.
Fiatal korom óta érdeklődöm a festészet iránt. Néhány alkalommal magam is megpróbálkoztam a festéssel, de munkám mellett nem jutott rá elég időm, hogy tovább folytassam. Több mint 30 éve vagyok gyűjtő. Ez irányú szenvedélyemet egy Maghy Zoltántól vásárolt kép indította el. Zoli bácsival egy utcában laktunk gyerekkoromban és nagy tisztelője voltam, már akkor is.
Gyűjteményem jelentős része a helyi és hajdúsági alkotók képeiből áll. Szeretem a realisztikus alkotásokat. Kedvenc témáim a helyi városképek, régi épületek, tanyák, a puszta, a paraszti életet és azok környezetét bemutató képek, ismert böszörményi és a puszta embereiről készült portrék, valamint a természet szépségeit megörökítő alkotások.
Szilágyi Elek festőművésztől 2008-ban - 75. születésnapja alkalmából, városunkban rendezett kiállításán - vásároltam egy festményt. Amikor közöltem vele, hogy már van tőle képem, kérte, hogy megnézhesse azt. Szívesen invitáltam lakásunkba, ahol a gyűjteményem bemutatása közben - látva a sok böszörményi festő alkotásait - felvetette, hogy csinálhatnék a hajdúböszörményi festők munkáiból egy gyűjteményes  kiállítást. Akkor azt válaszoltam neki: talán.
Szilágyi Elek felvetésével bogarat ültetett a fülembe. Már 2009-ben úgy döntöttem, hogy a helyi festészet történetének átfogó kutatása útján, annak ismeretében, a már akkor több mint 100 év böszörményi festőinek munkáiból, legalább egy-egy alkotást megvásárolok és azokat kiállításon bemutatom. Ez nem kevés, de annál érdekesebb feladatot jelentett számomra. Elkezdtem a már meglévő információimhoz gyűjteni a helyi festészettel kapcsolatos kiadványokat, interneten fellelhető adatokat, újságcikkeket, kiállítási meghívókat. Közben ráakadtam egy Maghy Zoltánnal 1969-ben készített interjú rövidített változatára, melyben Maghy Zoli bácsi felvázolja a böszörményi festészet rövid történetét. Az interjú kezdetén így emlékezik: „Harmincöt évvel ezelőtt - egy debreceni kiállításom alkalmával - egy újságíró lelkesedve írta, hogy Hajdúböszörmény minden kétségen felül a festők városa." Ez a megjegyzés és az addig felkutatott ötvenöt helyi alkotó munkássága  inspirált leginkább arra, hogy a kutató munkámat összegző katalógusomnak és a 2010 április 1-jén Hajdúböszörményben bemutatott gyűjteményes kiállításomnak, egyaránt azt a mottót adjam, hogy „Hajdúböszörmény a festők városa”
A nagysikerű kiállítást követően tovább folytattam a kutató és gyüjtő munkámat. 2015 végére már további 16 fő böszörményi születésű vagy városunkhoz jelentős mértékben kötődő festő és grafikus került a látókörömbe. Belekezdtem az ő munkásságuk összegzésébe és egy-egy alkotásuk megvásárlásába. Az immáron 71 fő alkotót összegző bővített kiadású - több mint 160 színes oldalt tartalmazó - könyvem bemutatóját és a benne szereplő alkotók egy-egy munkáját bemutató kiállítást, 2016 január 21-én a Magyar Kultúra Napján rendezték meg Hajdúböszörményben.
Gyűjtőmunkám során szinte az összes festőt vagy utódaikat felkerestem. A  személyes kapcsolatok során számos érdekes embert ismertem meg. A festők és grafikusok esetében is betekinthettem   alkotómunkájuk menetébe,  műtermük hangulatába. A szakmai életrajzok megírásához összegyűjtött anyagokból megismertem élettörténeteiket, vagy leszármazottaiknak az életét. Néhány képet helyi emberektől vettem, akik többségükben személyesen kötődtek a művek alkotóihoz. Általában a festőktől kapták, vették vagy  családtagjaiktól örökölték azt.
A gyűjtés kezdetétől  és jelenleg sem tisztem az alkotások művészi szintjének megítélése. Az a  művészetkedvelő közönség feladata. Csupán a teljességre törekszem. Fő szempontom  a böszörményi születés, illetve jelentős kötődés a városhoz, az alkotói munka elismerése és az, hogy az alkotók legalább egy egyéni vagy csoportos kiállításon már bemutatkoztak munkáikkal. A fiatalok esetében az elkötelezettség méltatása és bátorítás  a célom.
Kutató- és gyűjtő munkámat jelenleg is tovább folytatom. Napjainkban már számon tartok újabb 3-4 fő alkotót és gyűjtöm a szakmai életrajzi adataikat, akik méltóak lesznek egy későbbi, esetleges újabb bővített kiadású könyvben való szerepeltetésre.
Munkámmal legfőbb célom az, hogy bemutassam a festészet kedvelőinek szerte a világban, hogy Hajdúböszörményben több mint egy évszázados hagyománya van a festészetnek. Jelentős mértékben hozzájárul ehhez a tényhez, a már közel 55 éve városunkban folyamatosan és sikeresen működő Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep és több kiemelkedő festő-pedagógus önzetlen közreműködő munkássága is. Célom továbbá, hogy bemutassam a kimagasló eredményeket elért sikeres alkotóinkat, városunk festett értékeit és öregbítsem ezáltal is városunk hírnevét.
Elkötelezettségből és örömmel vállalt feladatomnak tekintem, hogy Hajdúböszörmény város festészeti eseményeit kövessem, számon tartsam és archiváljam. Igyekszem ezeket az eseményeket különböző módon ajánlani és megörökíteni a festészetkedvelő közönség és a jövő generációi számára.
2016-ban feleségemmel alapítottunk egy "Hajdúböszörmény a festők városa" című bronz emlékplakettet. Ezt a hozzá tartozó oklevél kíséretében évente egy alkalommal szeretnénk átadni a Hajdúböszörmény város festészetéért végzett kimagasló teljesítményeket felmutató alkotóknak, vagy a helyi festészetet rendszeresen és színvonalasan támogató intézményeknek, szervezeteknek és magánszemélyeknek.

Megköszönöm az elmúlt több mint egy évszázad hajdúböszörményi alkotóinak a festészet terén végzett munkáját. Külön is megköszönöm azok munkáját, akik bármilyen módon és mértékben is segítették - és segítik jelenleg is - ezt az alkotói tevékenységet.  
A kortárs alkotóknak kívánok további szakmai sikereket a képzőművészeti tevékenységükhöz.

 

Hajdúböszörmény, 2017. december 06

Sántha Antal

 
  © 2021 Hajdúböszörmény a festők városa Vissza a tetejére