Üdvözlöm a weboldalamon!

saHajdúböszörményben születtem, 1952-ben, sokgyermekes családban. Elődeim kutatásokkal igazolva is - a nyolcadik ősömig felmenően - a város szülöttei voltak, itt éltek és dolgoztak.
Fiatal korom óta érdeklődöm a festészet iránt. Néhány alkalommal magam is megpróbálkoztam a festéssel, de munkám mellett nem jutott rá elég időm, hogy tovább folytassam. Több mint 30 éve vagyok gyűjtő. Ez irányú szenvedélyemet egy Maghy Zoltántól vásárolt kép indította el. Zoli bácsival egy utcában laktunk gyerekkoromban és nagy tisztelője voltam.
Gyűjteményem jelentős része a helyi és hajdúsági alkotók képeiből áll. Szeretem a realisztikus alkotásokat. Kedvenc témáim a helyi városképek, régi épületek, tanyák, a puszta, a paraszti életet és környezetét bemutató képek, ismert böszörményi emberekről készült portrék, valamint a természet szépségeit megörökítő alkotások.
Szilágyi Elek festőművésztől 2008-ban - 75. születésnapja alkalmából, városunkban rendezett kiállításán - vettem egy festményt. Amikor közöltem vele, hogy már van tőle képem, kérte, hogy megnézhesse. Szívesen invitáltam lakásunkba, ahol a gyűjteményem bemutatása közben - látva a sok böszörményi alkotó munkáját - felvetette, hogy csinálhatnék a hajdúböszörményi festők munkáiból egy gyűjteményes kiállítást. Akkor azt válaszoltam: talán. Szilágyi Elek felvetésével bogarat ültetett a fülembe. Már 2009-ben úgy döntöttem, hogy a helyi festészet történetének átfogó kutatása útján, annak ismeretében, az elmúlt több mint 100 év böszörményi festőinek munkáiból legalább egy-egy alkotást megvásárolok és azokat kiállításon bemutatom. Ez nem kevés, de annál érdekesebb feladatot jelentett számomra. Elkezdtem a már meglévő információimhoz gyűjteni a festészettel kapcsolatos kiadványokat, interneten fellelhető adatokat, újságcikkeket, meghívókat. Közben ráakadtam egy Maghy Zoltánnal 1969-ben készített interjú rövidített változatára, melyben Zoli bácsi felvázolja a böszörményi festészet történetét. Az interjú kezdetén így emlékezik: „Harmincöt évvel ezelőtt - egy debreceni kiállításom alkalmával - egy újságíró lelkesedve írta, hogy Hajdúböszörmény minden kétségen felül a festők városa”. Ez a megjegyzés és a felkutatott ötvenöt alkotó munkássága inspirált leginkább arra, hogy a kutató munkámat összegző katalógusomnak és a 2010 április 1-jén Hajdúböszörményben bemutatott gyűjteményes kiállításomnak egyaránt, azt a mottót adjam, hogy „Hajdúböszörmény a festők városa” Gyűjtőmunkám során szinte az összes festőt vagy utódaikat felkerestem. A személyes kapcsolatok során számos érdekes embert ismertem meg. A festők esetében betekinthettem alkotómunkájukba, műtermük hangulatába. A szakmai életrajzok megírásához összegyűjtött anyagokból megismertem élettörténeteiket, vagy leszármazottaiknak az életét. Néhány képet helyi emberektől vettem, akik többségükben személyesen kötődtek a művek alkotóihoz. Általában a festőktől kapták, vették vagy örökölték azt.
A gyűjtés során nem tisztem az alkotások művészi szintjének megítélése. Az - mint általában most is - a művészet kedvelő közönség feladata. Csupán a teljességre törekszem. Fő szempontom a böszörményi születés, illetve kötődés, az alkotói munka elismerése és az, hogy az alkotók legalább egy egyéni vagy csoportos kiállításon már bemutatkoztak alkotásaikkal. A fiatalok esetében az elkötelezettség méltatása és bátorítás a célom. Kutató- és gyűjtő munkámat jelenleg is tovább folytatom. Mostanság további tizenhat alkotó adatait rendezgetem. Készítem a szakmai életrajzukat illetve vásárolgatok az alkotásaikból. Terveimnek - és 2010-ben tett ígéretemnek - megfelelően 2015 évben egy bővített kiadású katalógusban és egy ugyancsak bővített terjedelmű gyűjteményes kiállításon szeretném bemutatni szülővárosom festett értékeit. Legfőbb célom, hogy bemutassam a festészet kedvelőknek szerte a világban, hogy Hajdúböszörményben évszázados hagyománya van a festészetnek. Jelentős mértékben hozzájárul ehhez a tényhez a már több mint 50 éve folyamatosan és sikeresen működő Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep és több kiemelkedő festő-pedagógus közreműködő munkássága is. Célom továbbá, hogy bemutassam a kimagasló eredményeket elért sikeres alkotóinkat és öregbítsem ezáltal is városunk hírnevét.
Megköszönöm az elmúlt több mint egy évszázad hajdúböszörményi alkotóinak a festészet terén végzett munkáját. A kortárs alkotóknak kívánok további sikereket.

Sántha Antal

 
  © 2017 Hajdúböszörmény a festők városa Vissza a tetejére